zarejestruj się   |   
SmodCMS

Regulamin

1) Zgłaszający usterkę otrzymuje rewers, który jest jedynym dokumentem uprawnionym do odbioru sprzętu z serwisu, ale Serwis ma prawo zadać pytania dodatkowe odnośnie sprzętu celem weryfikacji Klienta.
2) Sprzęt zostanie wydany za okazaniem pokwitowania.
3) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na twardych dyskach i innych nośnikach danych.
4) Serwis zobowiązuje się do naprawy w terminie do 14 dni roboczych.
5) W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub konieczności sprowadzenia podzespołów termin naprawy może ulec przedłużeniu.
6) Serwis zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi w przypadku braku możliwości sprowadzenia części lub wykonania naprawy.
7) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji na sprzęt , który nie został zakupiony w PRESKOM lub jest objęty oddzielną gwarancją fabryczną producenta.
8) W przypadku gdy sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni od daty przyjęcia lub 30 dni od daty wykonania usługi, Serwis jest uprawniony do naliczenia dodatkowych kosztów przechowywania sprzętu w wysokości 2 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
9) W przypadku braku możliwości naprawy lub braku reklamowanej wady Serwis ma prawo do naliczenia opłaty za diagnozę lub testowanie w wysokości od 40 zł brutto.
10) Klient oświadcza, że zapoznać się z warunkami napraw oraz akceptuje cennik Serwisu.

11) Informujemy klienta o kosztach naprawy przekraczających 100zł netto.